Felhasználói fiók
Álláskereső adatai
Ezt csak a regisztrált munkaadók látják majd!
Ezt csak a regisztrált munkaadók látják majd!
Ezt csak a regisztrált munkaadók látják majd!
Húzza ide a fájlt saját gépről...
Az Ön címe
Önéletrajz részletei
Azt írja címnek amiben a legjobb pl. Professzionális Weboldal készítő
Írja le miben a legjobb, mennyi tapasztalata van, rövid és hosszú távú céljait stb...amit fontosnak tart, hogy tudassa a munkáltatóval, miért Ön a legalkalmasabb!
Tapasztalatok   (Munka tapasztalat hozzáadása)
Tanulmányok   (Tanulmány hozzáadása)